ערבה מחודדת שפלה, 8-2021 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Salix acmophylla