קערורית סגולה תמונה קודמת  © Photo: Moshe Laudon  
 
Scutellaria subvelutina