קערורית סגולה , 6-09 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Scutellaria subvelutina