צייצת עבת-עורק תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Crossidium crassinervium