צייצת עבת-עורק תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Crossidium crassinervium