לועית קטנה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Misopates orontium