לועית קטנה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Misopates orontium