מנתור החוף תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Matthiola tricuspidata