מנתור החוף נהריה, מרץ תמונה הבאה  © Photo: Siko  
 
Matthiola tricuspidata