מרור שנהבי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Irit zuk kovacsi  
 
Sonchus  suberosus