מרור שנהבי תמונה הבאה  © Photo: Irit zuk kovacsi  
 
Sonchus  suberosus