סרב חד-קוצי תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Cornulaca monacantha