סרב חד-קוצי קדש ברנע, 5-2017 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Cornulaca monacantha