עירית גדולה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Einat Zelinger  
 
Asphodelus ramosus