עירית גדולה שפלה, 3-2015 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Asphodelus ramosus