יורניה דו-קרנית , 8-2016 תמונה קודמת  © Photo: Shmuel Mazar  
 
Johrenia dichotoma