יורניה דו-קרנית , 6-2016 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Shmuel Mazar  
 
Johrenia dichotoma