אוג הבורסקאים חרמון, 11-2016 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Rhus coriaria