אוג הבורסקאים תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Rhus coriaria