כוכבן מצוי תמונה הבאה  © Photo: Noam avitsel  
 
Rhagadiolus stellatus