כוכבן מצוי תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Rhagadiolus stellatus