דטורה נטוית-פרי שרון ליד פרדס-חנה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Datura innoxia