דטורה נטוית-פרי תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Datura innoxia