ורוניקה קיסוסית תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Veronica hederifolia