ורוניקה קיסוסית חרמון, 4-2016 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Veronica hederifolia