צללית סיני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Ron Frumkin  
 
Minuartia sinaica