צללית סיני תמונה הבאה  © Photo: Ron Frumkin  
 
Minuartia sinaica