פרג אגסני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Judit Smidet  
 
Papaver  umbonatum