פרג אגסני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Giora Pinhasi  
 
Papaver  umbonatum