נזמית ארגמנית תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Lamium purpureum