נזמית ארגמנית תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Lamium purpureum