ביקיה קטנה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Shmuel Mazar  
 
Vicia pubescens