ביקיה קטנה , 4-2015 תמונה הבאה  © Photo: Shmuel Mazar  
 
Vicia pubescens