כשות קצרת-עלי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Cuscuta brevistyla