כשות קצרת-עלי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Cuscuta brevistyla