אחילוף הגליל גליל, 1-2015 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Biarum pyrami