אחילוף הגליל עין עמוד -גליל, 1-2015 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Biarum pyrami