נרקיס סתווי תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Narcissus serotinus