נרקיס סתווי חירבת מלח תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Narcissus serotinus