ורוניקה מזרחית תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Veronica orientalis