ורוניקה מזרחית חרמון, 5-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Veronica orientalis