געדת הביצות תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Teucrium scordioides