געדת הביצות אחו בנימינה, 6-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Teucrium scordioides