שום עקרון תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Ori Fragman-Sapir  
 
Allium akriense