שום עקרון , 3-2013 תמונה הבאה  © Photo: Ori Fragman-Sapir  
 
Allium akriense