דבקנית עטורה רכס דובדבן, 6-2014 תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Cruciata coronata