דבקנית עטורה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Cruciata coronata