שיטת ויקטוריה עמק בית שאן, 5-2014 תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Acacia victoriae