שיטת ויקטוריה גולן דרומי, 4-2012 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Acacia victoriae