כף-אווז מבאישה תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Chenopodium vulvaria